skip to Main Content
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2012 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans dönemindeyken Çocuklar Sokakta Solmasın Projesinde gönüllü olarak çalıştı. 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu’nda “Çocukları Madde Bağımlılığından Koruyan Başarılı Bir Model Olarak Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi.” başlıklı bir bildiri sundu. Lisans eğitimini takiben çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında psikolog olarak görev aldı. Çocuklara yönelik Erdemler Serisi ve Erdemler Serisi II adlı kitaplarda eş yazar olarak yer aldı. Düşük sosyoekonomik durumdaki annelerle ve çocuklarla yaptığı araştırmalar ve yurtta kalan öğrencilerle yürüttüğü çalışmalar hâlen devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir

Yazarın Kitapları

Back To Top