skip to Main Content
(620–564 MÖ) Antik Yunan masalcı. Ezop'un yaşamıyla ilgili bilgiler kesin değildir. Bir söylentiye göre Trakya'da doğmuş, bir süre köle olarak yaşamış, azat edilince birçok yolculuk yapmıştır. Ancak Ezop'un bugünkü Emirdağ yakınlarındaki Amorium kentinde doğup büyüdüğü de dile getirilmektedir. Ezop masallarının bilinen en eski derlemesi, MÖ 16. yy'da hazırlanmış, bu derleme daha sonra, MS I. yüzyılda Latince ve Yunanca olarak yeniden kaleme alınmıştır. Ezop Masalları 17. yüzyılda La Fontaine'in fabllarına esin kaynağı olmuştur.

Yazarın Kitapları

Back To Top