skip to Main Content
Söz Dinlemeyen Yelkenli – Çoklu Zeka Geliştirici Masallar

Söz Dinlemeyen Yelkenli – Çoklu Zeka Geliştirici Masallar

Danışmak, başkalarının düşüncelerine kıymet vermek, yardımseverlik, deniz taşıtları.

Çocuklara Kazandıracağı Kavramlar: Eski-yeni, özgür-tutsak, uzak–yakın, uzun–kısa ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE MASALIN GELİŞTİRDİĞİ ZEKÂ ALANLARI:

Kişisel (İçsel) Zekâ: ‘Söz Dinlemeyen Yelkenli” başkalarının fikirlerine kıymet verme ve grup olarak hareket etme şuurunu destekleyen anlatımıyla kişisel içsel zekâyı geliştirir.

Doğa Zekâsı: Masalın kurgusu doğada geçmektedir. Masal, çocuklara deniz ve deniz taşıtları hakkında bilgiler vererek doğa zekâsının gelişimini destekler.

Kişiler Arası (Sosyal) Zekâ: Masalın temasını oluşturan, danışıklı hareket etme, birbirlerinin fikirlerine kıymet verme, sosyal hayattaki uyumu destekler. Masal bu yönüyle soysal zekâyı geliştirir. Sosyal zekâsı gelişen bireyler sosyal hayatta başarılı bireyler olurlar.

Görsel ve mekânsal Zekâ: Masal, ortamı ve kahramanlarıyla zengin görsel öğeler içermektedir. Bu yönüyle masal, görsel ve mekânsal zekâyı destekler.

Sözel ve dilsel Zekâ: Masalda geçen cümleler ve kelimeler çocukların kelime hazinesini zenginleştirecek niteliktedir. Bu özelliğiyle masal, sözel ve dilsel zekâyı geliştirir.

Çoklu zekâ kuramına göre 1000 çocuk üzerinde sınanarak 4-8 yaş grubu için Çocuk Gelişim Uzmanı Nurşen Şirin tarafından hazırlanmıştır.

Söz Dinlemeyen Yelkenli – Çoklu Zeka Geliştirici Masallar

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top