skip to Main Content
Ömer’in Çocukluğu (Gençlik Klasikleri)

Ömer’in Çocukluğu (Gençlik Klasikleri)

Asıl adı Ömer olan Naci’nin, babasının ölümüne rastlayan sekiz yaşına kadar olan çocukluk dönemini anlattığı kitabı “Ömer’in Çocukluğu”, hem döneminin hem de bugünün okurlarına 1800’lü yılların çocukluğuna tanıklık etme fırsatı sağlıyor.
Ömerin Çocukluğu (Gençlik Klasikleri)

Satış Noktaları

Back To Top