skip to Main Content
Can Can – Dini Hikayelerle Ahlak Eğitimi

Can Can – Dini Hikayelerle Ahlak Eğitimi

Adım Adım Güzel Ahlak

‘Çocukluk yılları, insan karakterinin büyük bölümünün şekillendiği bir dönemdir. Karakteri şekillendiren unsurlar başta aileden ve çevreden alınan eğitim sonra da çocuğun ruh dünyasında izler bırakan hatıralardır. Çocuğa ailesi tarafından verilen eğitim ve ruhunda iz bırakacak hatıraların oluşmasında ise ona anlatılan hikâyelerin önemli bir yeri vardır.

Elinizdeki eser, pek çoğu gerçek hayattan alınmış hikayelerle, çocukların gönül dünyalarında güzel ahlak özellikleriyle tanışmasına imkan verecek, aynı zamanda hikâyelerin kahramanlarıyla özdeşleşen çocuklarda sağlam bir karakterin de oluşmasına yardımcı olacaktır.’

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Can Can – Dini Hikayelerle Ahlak Eğitimi

Satış Noktaları

Back To Top