skip to Main Content
Altın Işık (Gençlik Klasikleri)

Altın Işık (Gençlik Klasikleri)

Manzum ve mensur hikâyelerin bir araya geldiği Altın Işık’ta, Ziya Gökalp’in babaannesinden dinlediği masallar vardır. Doğruluk, dürüstlük gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, aile bağlarının korunması, kötülere boyun eğilmemesi gibi erdemlere yapılan vurgu, kitabın hemen her sayfasında derinden hissedilir.
Altın Işık (Gençlik Klasikleri)

Satış Noktaları

Back To Top