skip to Main Content
Ağaca Tırmanan Keçi

Ağaca Tırmanan Keçi

İnatçı keçiler, çimenleri yemek için yarış halinde. Peki en güzel çimenleri hangi keçi yiyecek? En çok süt veren mi, en yüksek sesle meleyen mi, yoksa en yükseğe zıplayan mı?

Keçi Keçeli, en güzel çimenleri hak etmek için kiraz ağacının tepesine tırmanınca ağaçta mahsur kalıyor. Onu kurtarmak içinse Küpeli’nin bir planı var.

“Ağaca Tırmanan Keçi” keçilerin açgözlülük yüzünden düştükleri durumları ve buldukları çözüm yollarını komik bir dille anlatıyor.

Ağaca Tırmanan Keçi

Kitaptan Alıntılar

Keçiler neyi fark etti? Hepsi düşerek çimenleri ezmişti. Uğruna savaştıkları çimenler... Nasıl da ezilmişlerdi!

Satış Noktaları

Back To Top